• RSS
  • RSS
  • RSS

Publications and Calls

single-publication_article.php

Publication

Navo moet missie in Afghanistan herbekijken

By Sven Biscop (2008-08-21)

In Commentaries

SVEN BISCOP gelooft niet dat de Navo-missie in Afghanistan zoals ze nu loopt veel resultaat zal opleveren. Pas wanneer de missie een duidelijke strategie heeft en een haalbaar doel, is het voor België aangewezen om zijn deel van het werk op zich te nemen.

in De Standaard,  21 Aug. 2008.
(photo credit: soldiermediacenter, EveryStockPhoto)