• RSS
  • RSS
  • RSS

Publications and Calls

single-publication_article.php

Publication

Europa: strategie voor een wereldmacht

By Sven Biscop (2010-06-10)

In Books

In de tweede helft van 2010 neemt België het Voorzitterschap van de Europese Unie over, op een cruciaal moment. Nu het Verdrag van Lissabon eindelijk in werking is getreden, kan Europa weer naar buiten kijken, naar de wereld. Daarover gaat dit boek: welke strategie moet de EU volgen in haar buitenlands beleid? Van handel en ontwikkelingssamenwerking tot diplomatie en defensie: wat zijn de Europese doelstellingen? In een wereld waarin grootmachten als China, India en Rusland een steeds grotere rol spelen, heeft de EU maar één keuze: zelf een grootmacht worden. Ze heeft daartoe alle troeven in handen – als ze het maar wil.

To order online, see Academia PressFlyer.
(Photo credit: bookcover, Academia Press)