• RSS
  • RSS
  • RSS

Publications and Calls

single-publication_article.php

Publication

België moet wat gas terugnemen

By Etienne Davignon, Franklin Dehousse (2003-03-30)

In Commentaries

Het uitbreken van een oorlog veroorzaakt altijd beroering en ontgoocheling. De laatste dagen waren er heel wat hoogdravende verklaringen, vooral uit academische hoek, over de illegaliteit van deze oorlog, het verlies aan geloofwaardigheid van de VN, en de noodzaak de militaire transporten in ons land stop te zetten. Allemaal heel begrijpelijk, maar we moeten ons hoeden voor al te eenzijdige standpunten, waarin de emoties van het moment het perspectief op langere termijn vertroebelen.

in De Standaard Standpunt/Opinie, 30 March 2003.
(Photo credit: Belgium_Aminato, EveryStockPhoto)